MENU

FUNGSI

1.   Memastikan pembangunan dilaksana berpandukan dasar, Akta dan garis panduan yang

      ditetapkan.

2.   Melaksanakan pemakaian Akta-akta dan garis panduan yang berkaitan.

3.   Merancang projek di peringkat Majlis dengan penyediaan pelan-pelan yang berkaitan.

4.   Memberi khidmat nasihat berkaitan perancangan bandar dan landskap.

5.   Bekerjasama rapat dengan jabatan- jabatan teknikal di peringkat daerah, Negeri dan 

      Persekutuan.