MENU

FUNGSI

1.   Menilai semua pegangan harta di seluruh Kawasan Majlis Daerah  Kampar bagi tujuan rekod    
      dan cukai taksiran serta mengurus semua harta-harta Majlis dengan cekap dan efisien
      berlandaskan Undang-undang dan peraturan yang diguna pakai.
2.   Bertanggungjawab ke atas pengurusan Rumah Rehat Kampar.