MENU

FUNGSI

1.   Merancang projek-projek pembinaan jalan, longkang,gerai-gerai, pasar, pondok bas dan 

      lain-lain untuk keperluan masyarakat setempat.

2.   Melaksanakan pembinaan projek-projek tersebut dengan berpandukan Peruntukan Majlis

      Kerajaan Negeri atau  Kerajaan Persekutuan.

3.   Mendapatkan maklumat-maklumat  tentang kerosakan jalan, longkang, papan tanda,  
      bangunan dan lain-lain harta Majlis yang memerlukan pembaikan.

4.   Melaksanakan pembaikan/penyelenggaraan secara:

              - Jabatan

              - Melantik kontraktor

5.   Membuat pesanan bahan-bahan binaan seperti batu bata, simen, instant tarmac dan lain-lain

      untuk kegunaan di dalam pembaikan.

6.   Berhubung dengan TNB, LAP, Telekom dan lain-lain jabatan teknikal di dalam  

      melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan-jabatan tersebut.

7.   Memberi khidmat kemasyarakatan seperti bantuan bahan-bahan binaan, alat, mesin dan
      lain-lain untuk tujuan kerja secara gotong-royong dan sebagainya.

8.   Mendapatkan kutipan hasil Majlis dari segi mengenakan yuran-yuran tertentu, mengenakan

      denda kerana kesalahan atau kompaun kerana tidak mematuhi akta dan sebagainya.