MENU

FUNGSI

1.   Menguruskan hal-hal berkaitan perkhidmatan anggota semenjak dilantik sehingga tamat

      perkhidmatan.

2.   Menyediakan penyata perubahan (Kew.8)  bagi sebarang pergerakan gaji tahunan,  

      perubahan  skim dan sebagainya.

3.   Pengurusan laporan Penilaian Prestasi tahunanpengisytiharan harta semua anggota.
4.   Urusetia Mesyuarat Lembaga Pelantikan dan Kenaikan  Pangkat dan Jawatankuasa
      Tatatertib.

5.   Pengemaskinian rekod HRMIS, menyelenggaramerekod dan mengemaskini Buku

      Perkhidmatan.

6.   Bertanggungjawab ke atas pengurusan kenderaan Jabatan Khidmat Pengurusan.
7.   Menguruskan kursus/latihan pegawai dan anggota.
8.   Menguruskan penswastaan pembersihan  bangunan pejabat dan kawalan keselamatan.
9.   Menguruskan tempahan kad pengenalan diri anggota.

10. Menguruskan penyediaan Pas kontraktor/pembekal/pelajar praktikal/pelawat.