MENU

FUNGSI

1.  Merancang pembangunan taman-taman rekreasi Awam dan kerja-kerja berkaitan dengannya.

2.  Mengindahkan bandar dengan penanaman pokok-pokok hiasan.

3.  Menguruskan padang-padang permainan/sewaan padang kepunyaan Majlis.

4.  Menyediakan dan mengawalselia kemudahan peralatan permainan kanak-kanak dan peralatan

     senam riang.

5.  Menguruskan kerja-kerja penyelenggaraan pokok-pokok besar di bawah kawalan Majlis 
     termasuk perkhidmatan berbayar  Penebangan / cantasan pokok individu.

6.  Menguruskan sewaan peralatan Majlis seperti khemah/pentas dan peralatan lain termasuk

     bunga-bunga hiasan.