MENU

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 

NAMA : En. Nor Akmal Bin Yang Ghazali
NO TEL : 05 4671011
NO FAKS : 05 4671040
EMEL : akmal[at]mdkampar[dot]gov[dot]my
 

Setiausaha MDKpr adalah merupakan Ketua Pegawai Maklumat (CIO). Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut

- Membantu Yang Dipertua dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
- Menentukan keperluan keselamatan ICT; dan
- Membangun dan menyelaras pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT.
- Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT MDKpr.