MENU
KENYATAAN MEDIA MAJLIS DAERAH KAMPAR PELANJUTAN TEMPOH PEMBAYARAN BIL CUKAI TAKSIRAN DAN KEMPEN CABUTAN BERTUAH CUKAI TAKSIRAN 2021  
Operasi Pemutihan Lesen Premis Perniagaan di sekitar kawasan Perindustrian Mambang Diawan dijalankan oleh anggota penguatkuasa yang ditugaskan bagi memeriksa dan memantau pemilik premis yang masih belum mempunyai lesen & yang masih bel
Operasi pembersihan Pasar Awam Kampar dijalankan oleh petugas-petugas Jabatan Kesihatan Awam, MDKpr pada 23 Februari 2021.
Sumber : Majlis Keselamatan Negara (MKN) #kitajagakita#kitamestimenang
Dimaklumkan terdapat pindaan terhadap TARIKH TAKLIMAT & TARIKH TUTUP SEBUT HARGA adalah seperti berikut :https://tinyurl.com/2hmy43ft
Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 221003 samada bertaraf bumiputera atau bukan bumiputera yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini, mempu
PELANCARAN BUKU PROGRAM IMUNISASI COVID-19 KEBANGSAAN LINDUNG DIRI, LINDUNG SEMUA Sumber : Majlis Keselamatan Negara (MKN) #kitajagakita#kitamestimenang
SOP PEMBUKAAN RUMAH IBADAT BUKAN ISLAM DALAM TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN [PKP] #kitajagakita#kitamestimenang Tarikh kemaskini : 15 Februari 2021
SYARAT PERGERAKAN DALAM RADIUS 10 KILOMETER DIBATALKAN BERKUAT KUASA 16 FEBRUARI 2021. Sumber : Majlis Keselamatan Negara (MKN) #KitaJagaKita#KitaMestiMenang
Dimaklumkan bahawa tempoh Tawaran Pengurang