MENU

FUNGSI

1.   Menyedia, menggubal, merangka Undang-Undang Kecil, Perintah, Kaedah dan Peraturan    
      yang diperlukan oleh Majlis Daerah Kampar.
2.   Menyemak dan membuat pindaan Undang-Undang Kecil, Perintah, Kaedah dan Peraturan.

3.   Menyelaras semua undang-undang yang dilaksanakan oleh Majlis Daerah Kampar dan          

       jabatan dalaman yang memerlukan.

4.    Menyemak dan menyediakan deraf-deraf perjanjian yang diperlukan.
5.    Menderaf dan menyemak “legal notice” yang diperlukan.

6.    Tindakan pendakwaan di Mahkamah rendah.