MENU

Operasi Pemutihan Lesen Premis Perniagaan di sekitar kawasan Perindustrian Mambang Diawan dijalankan oleh anggota penguatkuasa yang ditugaskan bagi memeriksa dan memantau pemilik premis yang masih belum mempunyai lesen & yang masih belum memperbaharui lesen yang telah tamat tempoh.  

Setiap pemilik premis perniagaan adalah dinasihatkan supaya memastikan lesen perniagaan yang telah tamat tempoh diperbaharui dan bagi pemilik premis yang masih belum memohon lesen diarahkan untuk membuat permohonan lesen perniagaan kepada  pihak MDKpr.

PEMUTIHAN LESEN