MENU

Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia(CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor(PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan(SPKK) dalam gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta yang masih dibenarkan membuat kerja-kerja sebutharga di Daerah Kampar, dipelawa untuk menyertai sebutharga di bawah ini:-

Tarikh lawatan tapak : 26 Ogos 2020

Tarikh tamat              : 3 September 2020