MENU

Berikut adalah pemakluman pembukaan operasi pejabat Majlis Daerah Kampar mulai 5 Mei 2020.

PEJABAT