MENU

 Tajuk  :  Kursus dan Bengkel Kesedaran,Interpretasi Betul dan Mendalam dan Pemahaman Berkesan Keperluan-keperluan dan Dokumentasi ISO 9001:2015

 Tarikh    : 13 - 14 Ogos 2019

 Tempat  :  Rumah Rehat Kampar